วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

รพ.ร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 - 19 ก.พ. 2559


ด้วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 - 19 ก.พ. 2559 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

หจก รุ่งเรืองทรัพย์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์


ต้องการรับสมัครพนักงานช่างเทคนิค
จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส
อายุ 25-50 ปั
สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
สามารถออกต่างจังหวัดได้
มีเงินเดือนประจำ
มีค่าโทรศัพท์
มีเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
20:44
ขยัน อดทน และต้องการคนที่ต้องการทำงานจริงจริงไม่ใช่ทำเพื่อรองานเพราะต้องผึกทักษะก่อนออกปฎิบัติงานจริง
ติดต่อ หจก รุ่งเรืองทรัพย์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
233 หมู่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
086-7367394

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รับสมัครถึง 28 มกราคม 2559

ประกาศ กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รับสมัครถึง 28 มกราคม 2559 


1.ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
(๒) ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้ รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
(๓) อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓.ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(๒) ให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั้น จำกัด ( มหาชน ) ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

        บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั้น จำกัด ( มหาชน )  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

หากสนใจ สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ True Shop สาขาตลาดสระทอง  วันจันทร์ - วันศุกร์  9.00 - 16.00

สอบถามสมัครงาน 086-3311664 เวลา 9.00 - 16.00 น


       
 Best Reqard,
  HR-Partnership 1.1
  Regional HR UPC 10
  Mobile : 086-3311664
  E-mail : Pongpon_set@truecorp.co.th

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครพนักงานเพิ่ม ตำแหน่ง Guess service assistance (GS) จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานเพิ่ม ตำแหน่ง Guess service assistance (GS) จำนวน 3 ตำแหน่ง 
ประจำสถานีท่าอากาศยานร้อยเอ็ด


คุณสมบัติ 
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25 - 34 ปี 
2. การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
3. สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด(ใก้ลสนามบิน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร Thai Air asia ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
หรือส่ง Resume มาที่ Email: tss.roiet@gmail.com 
สอบถามรายละเอียด Tel.088-570-0719
บริษัท ไทยสามัคคีเซอร์วิส จำกัด (Outsource of Thai Air Asia)


ขอบคุณมากครับ

ธารารินคลินิกสาขาร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงาน Beauty Therapist (พนักงานทำหน้า) 2 ตำแหน่ง

ธารารินคลินิกสาขาร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงาน Beauty Therapist (พนักงานทำหน้า) 2 ตำแหน่ง (หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 กันยายน 58)


รายได้
1. เงินเดือน เริ่มต้น 9,000++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
2. เบื้อขยันเดือนละ 500...
3. ค่าคอมมิชั่น 1%-1.5% ของยอดขาย (ตามข้อกำหนดของคลินิก)
4. ค่า Incentive ตามประเภทบริการ (ตามข้อกำหนดของคลินิก)
5. ค่ามือทำทรีทเมนต์ หน้าละ 5 บาท, 10 บาท (ตามข้อกำหนดของคลินิก)

หน้าที่/ขอบเขตงาน
1. ดูแลบริการทำทรีทเมนท์ให้กับลูกค้า
2. ช่วยแพทย์ทำหัตถการทำเลเซอร์ ต่างๆ
3. ช่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. วิฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือจบทางด้านผู้ช่วยพยาบาล
3. บุคลิกภาพ ผิวพรรณดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องาน
5. สามารถปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์ เข้างาน 11.00 น ถึง 20.00 น
สวัสดิการ
ชุดฟอร์ม /สวัสดิการดูแลสุขภาพผิวทำทรีทเมนท์หน้า, เลเซอร์และผลิตภัณฑ์ฟรีทุกเดือน / ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน/ เบี้ยขยัน /โบนัสประจำปี/งานเลี้ยงปีใหม่/เที่ยวต่างจังหวัด/ข้าวกลางวันฟรี

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองที่ ธาราริน คลินิก สาขาร้อยเอ็ด เยื้องร้อยเอ็ดพลาซ่า
80/3-80/4 ถ. เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
หลักฐานการสมัครงาน
1.สำเนาวุฒิการศึกษา
2.รูปถ่าย (1นิ้วหรือ2นิ้ว) จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-7550515
Line Official : @tararin
www.tararinclinic.com

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครพนักงานเพิ่ม ตำแหน่ง Guess service assistance (GS) จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำสถานีท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ด่วนที่สุด!!! 
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 เป็นต้นไป กรอกใบสมัคร สัมภาษณ์และทราบผลทันที Walk In Interview 
รับสมัครพนักงานเพิ่ม ตำแหน่ง Guess service assistance (GS) จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำสถานีท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
คุณสมบัติ 
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 21 - 29 ปี 
2. การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
4. สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้ 
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด(ใก้ลสนามบิน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

หากสนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร Thai Air asia ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
หรือส่ง Resume มาที่ Email: tss.roiet@gmail.com 
สอบถามรายละเอียด Tel.088-570-0719
 บริษัท ไทยสามัคคีเซอร์วิส จำกัด (Outsource of Thai Air Asia)