งานราชการวันนี้

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

สนามฟุตบอล บูรพา ซอคเกอร์ คลับ รับสมัครพนักงานชายที่มีใจรักฟุตบอล 2 ตำแหน่ง

สนามฟุตบอล บูรพา ซอคเกอร์ คลับ รับสมัครพนักงานชายที่มีใจรักฟุตบอล 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ.
1. อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
2. ทำงานถึงดึกได้.
3. ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 089-6199545

รับสมัครช่างตัดตามแพทเทิร์นเสื้อผ้าแฟชั่น 1 อัตรา

รับสมัครช่างตัดตามแพทเทิร์นเสื้อผ้าแฟชั่น 1 อัตรา
-ช่างเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น 1อัตรา

ขอคนที่เป็นงานและตั้งใจจริง ขยันอดทน ซื่อสัตย์ เงินเดือนตามตกลง
รายละเอียดงาน สนใจติดต่อ 095-6689879

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานขายโทรศัพท์ที่โรบินสันร้อยเอ็ด วันละ300

งานขายโทรศัพท์ที่โรบินสันร้อยเอ็ด วันละ300 ทำงาน10.00น-21.00น ผ่านโปรมีวันหยุดให้ ร้านติด it city

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2557

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรเข้าทำงาน ภายใน 28 ต.ค. 57 นี้

      นายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวกับประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรเตรีมเข้าทำงาน  โดยเปิดรับสมัครเยาวชนบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 10 สาขาช่าง ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
          ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เวลา  08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ภายใน 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/roiet หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 043525008 ต่อ 106

ที่มาข่าว http://pr.prd.go.th/roiet

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


-อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
-อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๖๒๐ บาท
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือคอมพิวเตอร์
-เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร
๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕ ผู้สมัครชายให้หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยกระดาษขนาด เอ๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
-ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้งานธุรการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ข้อมูลจาก : 
https://www.facebook.com/job101th

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

รับสมัครงานประจำ ร้าน Carnival Gift & Game สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด

3 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ 091-2265019 คุณสมบัติ พิเศษ พูดเก่ง รักเด็ก จะพิจารณาเป็น พิเศษ
เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวม OT + ค่าคอมมิชั่น
วุฒิการศึก ษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 19-32 ปี

สวัสดิการ
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-โบนัส
-มีการฝึกอบรม
-กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี
-สังสรรค์วันเกิดพนักงานทุกเดือน
 
© Copyright หางานร้อยเอ็ด ประการับสมัครงาน งานราชการ 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Noval Blogger Bima | Published by Premium Wordpress Themes
หางานร้อยเอ็ด ประการับสมัครงาน งานราชการ