วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2557

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรเข้าทำงาน ภายใน 28 ต.ค. 57 นี้

      นายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวกับประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรเตรีมเข้าทำงาน  โดยเปิดรับสมัครเยาวชนบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 10 สาขาช่าง ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
          ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เวลา  08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ภายใน 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/roiet หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 043525008 ต่อ 106

ที่มาข่าว http://pr.prd.go.th/roiet

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


-อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
-อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๖๒๐ บาท
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือคอมพิวเตอร์
-เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร
๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
๓ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕ ผู้สมัครชายให้หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยกระดาษขนาด เอ๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
-ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้งานธุรการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ข้อมูลจาก : 
https://www.facebook.com/job101th

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

รับสมัครงานประจำ ร้าน Carnival Gift & Game สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด

3 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ 091-2265019 คุณสมบัติ พิเศษ พูดเก่ง รักเด็ก จะพิจารณาเป็น พิเศษ
เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวม OT + ค่าคอมมิชั่น
วุฒิการศึก ษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 19-32 ปี

สวัสดิการ
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-โบนัส
-มีการฝึกอบรม
-กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี
-สังสรรค์วันเกิดพนักงานทุกเดือน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรเข้าทำงาน ภายใน 28 ต.ค. 57 นี้

นายสมชาติ  สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวกับประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรเตรีมเข้าทำงาน  โดยเปิดรับสมัครเยาวชนบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 10 สาขาช่าง ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป          ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เวลา  08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ภายใน 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/roiet หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 043525008 ต่อ 106 

ข่าวจาก : http://pr.prd.go.th/roiet

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับสมัคร PR PC PG เชียร์เกาลัด ที่ร้านอาหาร จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด

ด่วน
รับสมัคร PR PC PG เชียร์เกาลัด ที่ร้านอาหาร จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด
* คุณสมบัติ
-เพศ หญิง
- บุคลิคดี อัธยาศัยดี ขยัน มีความรับผิดชอบ
*สวัสดิการ
-ค่าแรงเฉลี่ย 600-1500บาท/ต่อวัน. จ่ายเงินสดต่อวัน
(ค่าแรงขึ้นอยู่กับจำนานยอดขาย)
-เวลาทำงาน 18.00-24.00 โดยประมาณ
-มีเบี้ยขยัน 1000บาท/เดือน
สนใจติดต่อ ถามรายละเอียด
โทร 0834419929
Line Golf1068

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการ เงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรวม 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการ เงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรวม 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครตามตำแหน่งดังนี้
  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   จำนวน  1  อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  6 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน 13  อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1  อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา
จำนวน 22 ตำแหน่ง
วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่   4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

 
© Copyright หางานร้อยเอ็ด ประการับสมัครงาน งานราชการ 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Noval Blogger Bima | Published by Premium Wordpress Themes
หางานร้อยเอ็ด ประการับสมัครงาน งานราชการ